Accounting Software – Behöver du en revisor?

Den traditionella rollen som en revisor ändras. Under tidigare år skulle ett litet företag klassificera en bra revisor som en av de grundläggande kraven när man startar ett företag. Deras stöd och vägledning mot alla frågor som hör samman med upprättandet och lanseringen av ett företag uppfattades som nödvändiga för att ett litet företag ska bli framgångsrikt. Den uppfattade betydelsen av den roll som revisorerna spelar med småföretag har i allt större utsträckning köpts in i fråga, eftersom internet har vuxit och utvecklats. De råd som revisorer brukade betala för företagsbildning, företagsstruktur och momsregistrering är nu till stor del gratis tillgängliga på internet. Dessutom har ökningen av online-bokföringsprogrammet gjort det enklare än någonsin för ett litet företag att hålla sina företagsböcker i god form. Vi ville undersöka varför fler och fler småföretag väljer att använda online-bokföringsprogram och hur det har påverkat revisorns traditionella roll.

 

Varför använder företagare online bokföringsprogram?

 

Kostnad – När bokförings- och bokföringsvärlden var otillgänglig för ägarna av småföretag sågs den stora kostnaden för att ha en professionell revisor som enbart en kärnkörningskostnad för verksamheten. Kostnadsstrukturerna för revisorer skiljer sig mycket från per timme, fasta avgifter för definierat arbete och några till och med laddning per minut för telefonsamtal. Oavsett vilken kostnadsstruktur som har en revisor ser efter alla er småföretagens finansiella angelägenheter kommer att vara en betydande börda för din kostnads- och affärsvinst. Grundläggande programvara för redovisning kan vara tillgänglig från så lite som 5 per månad.

 

Tidsplaner – Ett program kan fortsätta att fungera 24 timmar om dagen medan en revisor har fastställt scheman och öppettider. Som ett litet företag arbetar du väldigt sällan med ett 9-5-schema och därför kan det vara frustrerande att ha revisorens stela karaktär. Ännu mer, om en tidsfrist är nödvändig som kräver en revisors hjälp och du debiteras övertid för en revisor som arbetar i timmar.

 

Informationssäkerhet – Trots sannolikheten för att du undertecknar sekretessavtal med din valda revisor är det faktum att du avslöjar privat information om din affärsstrategi och prestanda till en tredje part. Även om det kan vara fördelar med detta är formen att få en andra åsikt om företagets prestation finns det också en risk för att denna information kommer in i det offentliga området. Programvaran för redovisning gör att du kan behålla all din konfidentiella information inom verksamheten.

 

Användarvänlighet – Programvaran för redovisning har blivit mycket användarvänlig med många tillgängliga produkter som inte kräver att användaren har någon redovisningskännedom alls. Detta gör det möjligt för affärsmän och enskilda handlare att enkelt kunna kontrollera sina finansiella angelägenheter.

 

Förbättrad verksamhet Prestanda – Det kan vara verkliga affärsmässiga fördelar med att ta kontroll över företagens finanser i motsats till att outsourca dem.

 

O Ansvarighet – En uppenbar fördel att ta kontroll över din ekonomiska affär är att det blir större ansvar att leverera. Programvara för redovisning gör det möjligt för småföretagare att vara mycket närmare de finansiella angelägenheterna än när de läggs ut.

 

O Samarbete – En av riskerna med att outsourca all ekonomisk förvaltning till en revisor är att det stifter människor från verksamheten och pratar om disciplinerad ekonomisk förvaltning. Att ta kontroll över finansiella affärer internt inom verksamheten ökar engagemang och samarbete över hela verksamheten för att förbättra företagets ekonomiska resultat.

www.xn--dinbokfringstockholm-99b.se

Om fler företag använder online redovisningsprogramvara finns det en roll för traditionella revisorer?

 

Kort sagt, ja, men i en annan kapacitet till hur de traditionellt har utnyttjats. Revisorer behöver fokusera mindre på bokföring och daglig redovisning av småföretag och fokusera mer på rådgivning som optimerar affärsutvecklingen. Små och medelstora företag blir väl kända i de många fördelarna som finns inom att göra egen redovisning via ett lättanvänt och kostnadseffektivt mjukvarupaket. Med detta sagt har många småföretagare fortfarande ett krav att diskutera framtida affärsoptimering med en ekonomisk planeringsexpert.

 

Programvaran kan inte möjligen förstå ett företags mål och arbeta med ägarna för att producera en strategi för att optimera prestanda. Inte heller kan ett programpaket omstrukturera företagets böcker för att spara skatt eftersom bolaget växer och utvecklas. När ett litet företag är etablerat skulle de dra nytta av råd från en revisor om affärsstrukturer, ekonomisk effektivitet och skatteplanering. Denna årliga revision säkerställer att verksamheten är på rätt väg för hållbar tillväxt och framgång.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *